Voldsramte Kvinder - Forsiden

					
					
				

Bryd tabuet


Vær med til at bryde tabuet, lad os i fællesskab hjælp hinanden med at komme volden til livs og give kvinderne deres livskvalitet tilbage. Et godt liv på trods af volden.

Vær med til bryde den negative sociale arv og den onde cirkel af vold, som mange voldsramte kvinder og børn lever i.

Landsforeningen for Voldsramte Kvinder og Børn ved af erfaring at mange voldsramte kvinder gemmer sig og lever med volden, kun en lille procent af de voldsramte kvinder vælger at tage på krisecentrene, endvidere er det kun et få tal der melder det til politiet. Mindst hver tiende kvinde over 15 år, har mindst en gang været udsat fysisk vold.

Du kan nødvendigvis ikke se, at hende du blev ekspederet af i supermarked eller hende du mødte i Zoologisk Have er voldsramt.

Vi opfordre de voldsramte kvinder, der kontakter foreningen til at bryde med volden og stå frem, anmelde volden til Politiet, tage på skadestuen og få dokumenteret volden og hvis der er børn i forholdet, så kontakt de sociale myndigheder og få hjælp.

Bryd tabuet, bryd med volden og stå frem.

Børnenes hverdag er præget af uforudsigelighed,ydmygelser,trusler og angst. Angst for at blive alene, hvis mor dør af volden. Børn lever med selvbebrejdelse og med skam og skyld.

© Landsforeningen for Voldsramte Kvinder 2008 | info@voldsramtekvinder.dk | Tlf.: 60 14 01 01