Voldsramte Kvinder - Forsiden

					
					
				

Om os


Foreningens formål:

Foreningens formål er at støtte, hjælpe og vejlede voldsramte kvinder og deres børn. Foreningen er igangsættende og støttende for projekter og arrangementer, der fremmer kvindernes og børns muligheder for at få et nyt liv trods volden, ved selvhjælpsgrupper, workshops, kurser, temadage, sommerlejr, weekender og lign., såvel som sociale arrangementer med henblik på at fremme de voldsramtes muligheder for at leve et normalt liv uden følelse af skam, skyld og magtesløshed.
Foreningen er igangsættende og støttende for kriminalpræventive projekter såsom kurser, workshops og foredrag, der henvender sig til børn og unge, primært men ikke udelukkende, af tidligere voldsramte kvinder.
Foreningen støtter initiativer, der øger de voldsramte kvinders muligheder, kompetencer og vilje til at blive/forblive fri af voldelige forhold.
Foreningen tilstræber at deltage i folkeoplysningen om dét at være voldsramt kvinde/barn, og deltage i den offentlige debat om emnet.

Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen d. 5. februar 2021

Forkvinde

Sanne Cellina Helena Graffe
Sanne stiftede Landsforeningen for Voldsramte Kvinder og Børn efter at have levet i et voldeligt forhold i en kortere periode. Sanne varetager den daglige ledelse af foreningen og dennes frivillige.
Hun fungerer som kontaktperson for de voldsramte kvinder og står for Landsforeningen for Voldsramte Kvinder og Børns Facebookgrupper og er foreningens presseansvarlige.
Sanne arbejder som handicaphjælper og ledsager, er uddannet leder igennem Det Danske Spejderkorps, certificeret coach, uddannet i konflikthåndtering, Certificeret i NADA-metoden og er i gang med at færdiggøre sin uddannelse som psykoterapeut.
Læs Sannes beretning
Telefon: 60 14 01 01
E-mail: sanne@voldsramtekvinde.dk

Kasserer

Uffe Madsen

Uffe har hjulpet Landsforeningen for Voldsramte Kvinder og Børn siden dens start i 2009, blandt andet som ansøger af midler til arrangementer og lokalafdelinger, bisidder i retssager og i kommuner.
Uffe er uddannet tømrer, leder, sikkerhedskoordinator og instruktør, han har arbejdet i 24 år i Københavns kommune i afdelingen for boligændringer vedrørende ældre og handicappede, desuden arbejdet en del år som projektleder.
I hans fritid har han været spejderleder i 40 år, heraf 15 år som søspejderleder, herigennem hans store pædagogiske erfaring, har gennemført Gilwell kursus, nok den højeste uddannelse indenfor spejderbevægelsen.
Uffe har deltaget i regnskabsføringskurser igennem Frivilligcenter & Selvhjælp Høje – Taastrup.

Bestyrelsesmedlem

Simone Durup Johansen

Bestyrelsesmedlem

Rikke Danielsen

Rikke står blandt andet for ansøgninger om materialer, tilskud og angementer, står desuden sammen med Sanne for Caféen for Voldsramte Kvinder og Børn i Taastrups drift.
Rikke har været i et voldeligt forhold med en misbruger i 11 år. Forholdet var præget af fysisk og psykisk vold, økonomisk vold, trusler, jalousi & utroskab.
Rikke sagde fra for 10 år siden og flyttede væk fra det. Rikke er uddannet Allround kontorassistent & Social og sundhedsassistent og er i praktik i Caféen for Voldsramte Kvinder og Børn i Taastrup.

Bestyrelsesmedlem

Freja Graffe

Freja startede foreningens børnegruppe i Taastrup, efter selv at have oplevet volden på nært hold har hun oprettet en ungdomsgruppe i Taastrup på Instagram "Yound Stronger and Wiser. Certificeret i NADA-metoden.
Freja har færdigjort en 3. årig HF for ordblinde og forventer at starte uddannelse efter sommerferien.
Endvidere er hun igang med en NLP Practitioner uddannelse. Telefon: 31 14 01 01

Læs Eva's beretning

Foreningens tilbud

© Landsforeningen for Voldsramte Kvinder 2008 | info@voldsramtekvinder.dk | Tlf.: 60 14 01 01